Bezpečnost potravin

Metody analýzy reziduí veterinárních léčiv

Vydáno: 21. 6. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici přehled metod analýzy reziduí veterinárních léčiv vypracovaný Codex Alimentarius včetně připomínek ES.

Na 16. zasedání Kodexového výboru pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách (CCRVDF), které se uskutečnilo ve dnech 8.–12. května 2006 v mexickém Kankúnu, bylo odsouhlaseno předat Komisi Codex Alimentarius (CAC) vytvořený přehled (kompendium) metod analýzy, které CCRVDF vybral jako vhodné metody pro analýzu reziduí veterinárních léčiv se stanovenými hodnotami MRL (maximální obsah rezidua). Toto kompendium obsahuje plně validované metody, přechodně validované metody (validované pouze v jedné laboratoři) a dále metody pro některé látky bez MRL, které posoudil JECFA (Společný výbor expertů FAO/WHO) a CCRVDF.
29. zasedání CAC (Ženeva, Švýcarsko, 3.–7. července 2006) vzalo na vědomí existenci tohoto kompendia vytvořeného CCRVDF. Sekretariátu CAC bylo uloženo uveřejnit příslušný text tak, aby byl pro uživatele co nejvíce prospěšný. CCRVDF byl vyzván, aby přehled pravidelně aktualizoval.
Vládám a mezinárodním organizacím se statusem pozorovatele v CA bylo umožněno, aby se do 31. května 2007 k přehledu metod vyjádřily. Přehled metod je uveden v příloze 1.
 
 
Evropské společenství vypracovalo připomínky k tomu návrhu metod analýzy, viz příloha 2.