Bezpečnost potravin

Metodika provádění studií trvanlivosti pro Listeria monocytogenes u potravin určených k přímé spotřebě

Vydáno: 23. 1. 2013
Autor: MZe

NRL pro Listeria monocytogenes SVS ČR zpracovala metodiku provádění studií trvanlivosti pro Listeria monocytogenes u potravin určených k přímé spotřebě.

Provádění těchto studií trvanlivosti je definováno v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je určena především pro provozovatele potravinářských podniků (PPP), inspektory příslušných dozorových orgánů a laboratoře, které se budou o provádění těchto studií ucházet.
Cílem této metodiky je, kromě jiného, sjednotit provádění studií pro jednotlivé PPP, umožnit jednotný přístup a vyhodnocení u příslušných inspektorů a stejně kvalitní provedení studie v různých laboratořích.
Při zpracování této metodiky jsme vycházeli především z dokumentu EU Community Reference Laboratory for Listeria monocytogenes „Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods“, Version 2, November 2008, corrected 2009 29/04/2009.
Metodika provedení studie je rozdělena do dvou částí – a) metodika praxe a b) laboratorní provedení. První část metodiky se věnuje možnému členění výrobků u jednotlivých PPP a následnému odběru vzorků k provedení laboratorních testů. Laboratorní část studie detailně popisuje vlastní provedení a rozlišuje dva základní laboratorní mikrobiologické postupy:
a) „Challenge test“ (expoziční test), kde se používají k testování uměle kontaminované vzorky, a
b) studii trvanlivosti, kde se testují přirozené vzorky bez umělé kontaminace.
V závěru předložené práce jsou uvedena doporučení jak pro PPP, tak pro příslušné dozorové orgány.

Přílohy:

Dotazník

Voditka_L.monocyt_2012.pdf (491 kB)