Bezpečnost potravin

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2007

Vydáno: 18. 9. 2008
Autor:

Je popsáno, jak budou přidělovány body za jednotlivé výzkumné a vývojové aktivity.

Pravidelné hodnocení výzkumu a vývoje vychází z usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, která vznikla ve spolupráci Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je k dispozici zde.

V časopise Chemické Listy je popsáno, jak budou přidělovány body za jednotlivé výzkumné a vývojové aktivity.

 
Zdroj: Chemické Listy 102, 2008, č. 6, s. 409