Bezpečnost potravin

Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) 

Vydáno: 2. 4. 2009
Autor: bodokova1

Příručka se týká výroby z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.

Publikace autora ing. Jana Pozdíška, CSc a kol. z Výzkumného ústavu pro chov skotu v Rapotíně vznikla jako vzdělávací materiál za podpory MZe 9.F.g Podpora poradenství v zemědělství.

Je k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně ÚZEI, Praha 2, Slezská 7.