Bezpečnost potravin

Méně přísná pravidla pro uvádění osiva na trh v EU

Vydáno: 4. 2. 2009
Autor:

Členské státy mohou dočasně povolit uvádět na trh osivo, které nevyhovuje požadavkům z hlediska minimální klíčivosti.

Aby se zjednodušil a urychlil postup autorizace, nařízení Komise (ES) č. 217/2006 stanovuje pravidla, na základě kterých mohou členské státy dočasně povolit uvádění na trh osiva, které nevyhovuje požadavkům z hlediska minimální klíčivosti. Ve shodě s uvedeným nařízením bude Komise uveřejňovat na své internetové stránce podmínky, za kterých je uvádění osiva na trh povoleno, včetně povoleného množství.
Nově o povolení žádá Norsko pro oves (Avena sativa) a Velká Británie pro triticale (Triticosecale Wittm.).
 

Zdroj: Evropská komise (2.2.2009)