Bezpečnost potravin

Méně MRSA pozitivních chovatelů v Dánsku

Vydáno: 29. 4. 2009
Autor:

Šetření v Dánsku prokázalo, že z vybraného vzorku chovatelů prasat bylo pouze 2,8 % osob pozitivních na MRSA, což je v porovnání s jinými zeměmi velmi málo.

Multirezistentní baktérie Staphylococcus aureus (MRSA) působí v nemocnicích velké problémy, především při léčbě starších osob a jedinců s oslabenou imunitou. Protože jako jeden z rezervoárů mohou sloužit také prasata, bylo v poslední době v mnoha zemích šetřeno, v jakém rozsahu jsou chovatelé prasat a veterinární lékaři nositeli této baktérie.
 
V průběhu jednoho veletrhu bylo v Dánsku vyšetřeno téměř 800 chovatelů prasat, přenašečství MRSA bylo překvapivě prokázáno u pouhých 2,8 procenta všech testovaných osob. Srovnatelné výzkumy v Holandsku a Německu přitom prokázaly u 20 až 30 procent testovaných osob

infekci těmito multirezistentními zárodky.

DK: Wenige Halter MRSA-positiv       

Top Agrar, 2009, č. 3, s. S 27