Bezpečnost potravin

Melamin jsme zatím nezjistili

Vydáno: 13. 10. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13.10.2008.

Přestože se „kauza melamin“ přímo nedotýká státního veterinárního dozoru, vyšetřil Státní veterinární ústav Praha dosud 18 vzorků směsných výrobků, tj. těch, ve kterých je obsažena živočišná složka, v tomto případě výrobků obsahujících mléko. Výsledek – všechny výrobky byly zdravotně nezávadné.
 
Na pokyn Státní veterinární správy ČR odebrali inspektoři krajských veterinárních správ vzorky těch výrobků, u kterých by se hypoteticky nějaké riziko dalo očekávat. Dnes jsme obdrželi ze  Státního veterinárního ústavu výsledky vyšetření –  18 vzorků mléčných výrobků na přítomnost melaminu. Rozhodovací limit pro posouzení obsahu melaminu byl stanoven rozhodnutím Komise 2008/757/EC na 2, 5 mg/kg. Všechny vzorky byly pod detekčním limitem.
 
Vzorky vyšetřil SVÚ Praha metodou kapalinové chromatografie s dvojitou  hmotovou detekcí s detekčním limitem – 0,05 mg/kg. Prověřeny byly výrobky určené pro dětskou výživu jak české provenience, tak výrobky uváděné na intrakomunitární trh výrobci ostatních členských zemí EU, například výrobky původem z Velké Británie, Holandska, Francie, Španělska či Polska. Všechny výrobky byly shledány zdravotně nezávadnými.
 
S dalším případným vyšetřováním výrobků s obsahem mléčné složky počítáme i nadále. SVÚ Jihlava připravuje další detekční metodu, rovněž tak i SVÚ Olomouc.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Pozn.: Informace o melaminu viz Slovník A-Z pro spotřebitele pod heslem melamin.

Další informace o melaminu na stránkách Agronavigatoru/Bezpečnosti potravin

Informace o melaminu

 
Další informace: