Bezpečnost potravin

MediSys: nový informační systém o zdravotním riziku

Vydáno: 7. 9. 2007
Autor: pospisilova

Systém spravuje Evropská komise a Společné výzkumné středisko (JRC).

MediSys je název informačního systému, který spravuje Evropská komise ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem (JRC). Cílem tohoto informačního systému je poskytovat aktuální informace o hrozícím riziku pro lidské zdraví i zdraví zvířat. Systém čerpá každodenně informace z více než 20 tisíců článků uveřejněných na asi 800 webových (všeobecných i odborných) stránkách. Statistiky o výskytu nemocí jako je AIDS, tuberkulóza, apod. jsou aktualizovány každých 20 minut. Systém se velmi osvědčil v případě nedávného výskytu slintavky a kulhavky ve Velké Británii.