Bezpečnost potravin

Med je již vytočen, dobrou chuť!

Vydáno: 8. 10. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.10.2008.

S jistou mírou nadsázky lze říci, že nejen včely, ten pilný hmyz, ale ani čeští včelaři nešidí. Včely to neumí a včelaři dobře vědí, že se to nemůže vyplatit. Přesvědčují se o tom orgány státního veterinárního dozoru.
 
Veterinární inspektoři provádějí běžné kontroly u zpracovatelů, obchodníků i v tržní síti. Dlouhodobě se sleduje obsah cizorodých látek v medu nejen původem z České republiky, ale také z jiných států.
 
V rámci monitoringu cizorodých látek bylo od počátku roku odebráno již 172 vzorků medu od českých včelařů a provedeno 762 vyšetření na širokou škálu cizorodých látek od reziduí veterinárních léčiv až po pesticidy nebo těžké kovy. Při žádném z těchto vyšetření nebylo prokázáno nadlimitní množství nebo výskyt zakázaných látek.
 
Státní veterinární správa také v rámci dozoru nad výrobou a zpracováním medu provádí kontroly výrobních provozů. Od začátku roku 2008 bylo dosud zkontrolováno 80 % všech podniků. Bez závažných nálezů a závad. Občasné závady se vyskytují například ve značení medu.
 
SVS ČR neprovádí pouze pravidelné kontroly medu, ale také náhodné kontroly v tzv. místech určení; tj. v místech, kam přicházejí zásilky medů z jiných členských států.Toto kontrola zahrnuje jednak prověření průvodní dokumentace a také fyzickou kontrolu zásilky, případně odebrání vzorku. Tak byl například v dubnu při kontrole ve skladovacích prostorech firmy dovážející med původem z Řecka odebrán náhodný vzorek. Ve vzorku byla prokázána rezidua tetracyklinu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že do ČR byla dovezena jen velmi malá část zásilky, a ta nebyla propuštěna do tržní sítě. Velká část zásilky byla na trhu v Německu a Rakousku a po upozornění České republiky v rámci informačního systému RASFF byla celá kontaminovaná šarže z trhu v těchto členských státech EU stažena. Jednalo zhruba o 300 kg medu.
 
Dle legislativy se do medu nesmí přidávat ani odebírat žádné příměsi. Také tuto oblast SVS ČR sleduje a zabývá se možnostmi zjištění falšování medu. Vzhledem k tomu, že do medu padělatelé nejčastěji přidávají škrobové sirupy nebo jiné polysacharidové složky, sledují se zejména fyzikálně-chemické parametry. Na porušení medu mohou poukazovat například aktivita enzymů invertázy a diastázy, přítomnost škrobových cukrů, dextrinů. Na základě dosavadních vyšetření domácích a zahraničních medů letos nebyly zjištěny případy falšování. V kontrolních akcích se samozřejmě pokračuje.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR