Bezpečnost potravin

Maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech

Vydáno: 14. 3. 2008
Autor:

Jsou stanoveny v novém nařízení (ES) č. 149/2008 ze dne 29. 1. 2008.

V Úředním věstníku EU (L 58 ze dne 1. 3. 2008, s. 1–398) bylo zveřejněno nařízení Komise (ES) č. 149/2008 ze dne 29. ledna 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí (MLR) u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení. Znění v příloze nařízení 149/2008 se doplňuje za přílohu I nařízení (ES) č. 396/2005 a to jako přílohy II, III a IV.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. 2. 2005 se týká maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu.
Za účelem vypracování přílohy I nařízení č. 396/2005, která obsahuje seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů, bylo přijato nařízení Komise (ES) č. 178/2006 ze dne 1. února 2006.
Všechna zmiňovaná nařízení jsou v příloze 1–3.
 
Příloha 1: Nařízení (ES) č. 396/2005 (pdf, 176 kB, 16 stran)
Příloha 2: Nařízení (ES) č. 178/2006 (příloha I nařízení 396/2005) (pdf, 138 kB, 16 stran)
Příloha 3: Nařízení (ES) č. 149/2008 (příloha II, III a IV nařízení 396/2005) (pdf, 1,98 MB, 398 stran)