Bezpečnost potravin

Maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech (aktualizace)

Vydáno: 18. 11. 2009
Autor:

Přehled související legislativy EU. Nařízení Komise (ES) č.1097/2009 ze dne 16.11.2009.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 se týká maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 299/2008 se mění nařízení (ES) č. 396/2005 pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi.
 
Níže je uveden přehled nařízení Komise, která se týkají jednotlivých příloh nařízení (ES) č. 396/2005.
 
Příloha I:
 
Nařízení Komise (ES) č. 178/2006 mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 za účelem vypracování přílohy I, jež obsahuje seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů.
 
Příloha II, III a IV:
 
Nařízení Komise (ES) č. 149/2008 mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení.
 
Nařízení Komise (ES) č. 839/2008 mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu.
 
Nařízení Komise (ES) č. 256/2009 mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin a fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu.
 
Nařízení Komise (ES) č. 822/2009 mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu.
 
Nařízení Komise (ES) č. 1050/2009 mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoát, famoxadon, fenbutatinoxid, flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, prothiokonazol, pyridalyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu.

Nařízení Komise (ES) č. 1097/2009 mění přílohu II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát, ethefon, fenamifos, fenarimol, methamidofos, methomyl, omethoát, oxydemeton-methyl, procymidon, thiodikarb a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu.
 
Příloha VII:
 
Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením přílohy VII, jež uvádí kombinace účinné látky a produktu, na které se vztahuje odchylka, pokud jde o ošetření po sklizni prostřednictvím fumigantů.
 
Víceleté kontrolní programy EU:
 
Nařízení Komise (ES) č. 901/2009 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2010, 2011 a 2012 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů.