Bezpečnost potravin

Maximální limity reziduí farmakologicky účinných látek a pesticidů v potravinách živočišného původu

Vydáno: 25. 1. 2010
Autor:

Přehled související legislativy EU. Online databáze MRL pro pesticidy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 stanovuje postupy Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí (MRL) farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu. Úplný seznam farmakologicky aktivních látek a jejich klasifikace podle MRL je uvedena v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010.
MRL pro široký okruh pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 a nařízení Komise (ES) č. 839/2008 (mění přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005).
MRL pesticidů zpřístupňuje Komise prostřednictvím online databáze MRL pesticidů.