Bezpečnost potravin

Maxiban® G 160: aditivum do živočišných krmiv

Vydáno: 2. 6. 2010
Autor: berankova1

Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti aditiva Maxiban® G 160 pro výkrm kuřat.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-FEEDAP) posuzoval bezpečnost a účinnost aditiva Maxiban® G 160 (narazin a nikarbazin) na výkrm kuřat.
Maxiban® G 160 je kokcidiostatikum pro výkrm kuřat, složené ze dvou aktivních látek (narazinu a nikarbazinu). Pro použití je zamýšleno množství 40-50 mg narasinu/kg a 40-50 mg nikarbazinu/kg kompletního krmiva. Žádost podala společnost Eli Lilly and Company Ltd (Hampshire, UK).
Maxiban® G 160 mírně dráždí pokožku a oči. Riziko pro uživatele z inhalace narazinu v Maxibanu® G 160 by mělo být redukováno bezpečnostním ochranným opatřením, používaným běžně při manipulaci s prašnými produkty. Maxiban® G 160 by neměl představovat dohledné riziko pro půdu, podzemní vodu nebo působit sekundární otravu. Riziko pro povrchovou vodu nebylo posuzováno.

Optimální dávka aditiva byla stanovena na 80-100 mg aktivních látek Maxibanu® G 160/kg s poměrem narazinu ku nikarbazinu 1:1Panel FEEDAP došel k závěru, založeném na výsledcích ze studií a experimentů, že Maxiban® G 160 použitý v nejnižší navrhované dávce (40+40 mg nikarbazinu+narazinu/kg kompletního krmiva) je účinný při kontrole kokcidiózy u kuřat na výkrm.
Maxiban® G 160 použitý v nejvyšší navrhované dávce nemá žádný negativní efekt na kvalitu živočišného produktu.

FEEDAP panel stanovil několik doporučení týkajících se podmínek použití aditiva, instrukcí pro použití, čistoty nikarbazinu, monitorování bakteriální rezistence ke klinicky významným antibiotikům a dalšího monitorování potenciální rezistence rodu Eimeria u kuřat chovaných na výkrm.

Příloha:  Scientific Opinion on the safety and efficacy of Maxiban® G160 (narasin and nicarbazin) for chickens for fattening (pdf, 0,3 Mb)

Zdroj:  EFSA

Kokcidiostatika jsou látky, které regulují kokcidiózu, tj. protozoární onemocnění způsobené rodem Eimeria. Kokcidióza se vyznačuje průjmem a dyzentérií (střevní úplavicí). Regulace této infekce je zvláště důležitá v drůbežářském průmyslu, kde preventivní použití kokcidiostatik zamezuje vývoji onemocnění. Přítomnost kokcidiostatik v potravinách reguluje nařízení Komise (ES) č. 124/2009.
A-Z slovník BP:  Kokcidiostatika,
                       Kokcidióza