Bezpečnost potravin

Materiály ve styku s potravinami: přehled legislativy EU

Vydáno: 25. 3. 2010
Autor:

Průběžně aktualizovaný seznam legislativních dokumentů. Nové rozhodnutí Komise 2010/169/EU z 19.3.2010.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele v sekci “chemická bezpečnost” uvádí souhrnné informace pro problematiku materiálů, které přicházejí do styku s potravinami. Jedním bodem tohoto souhrnu je přehled legislativních dokumentů. Ty jsou uspořádány do následujících oddílů:
 
* Rámcové nařízení (nařízení (ES) č. 1935/2004)
* Nařízení o správné výrobní praxi (nařízení (ES) č. 2023/2006)
* Legislativní dokumenty týkající se specifických materiálů
* Legislativní dokumenty týkající se jednotlivých látek
 
Na seznam dokumentů zaměřených na specifické materiály bylo nově přidáno rozhodnutí Komise 2010/169/EU ze dne 19.3.2010 “o nezařazení (4-chlor-2-hydroxyfenyl)(2,4-dichlorfenyl)etheru do seznamu Unie přísad, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, podle směrnice 2002/72/ES”.

Na seznam dokumentů (viz souhrnné informace>dokumenty) byl zařazen “Dočasný seznam aditiv, která lze používat v plastech” (8. aktualizace z 23.3.2010).