Bezpečnost potravin

Materiály v kontaktu s potravinami: Přehled evropských a národních předpisů

Vydáno: 3. 6. 2009
Autor:

Přehled předpisů EU a jednotlivých členských států aktualizovaný k 2.6.2009.

V příloze je k dispozici pracovní dokument Evropské komise (verze aktualizovaná k 2.6.2009), který je souhrnem předpisů týkajících se materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami. Dokument je rozdělen do čtyř částí:

Část I a II: přehled směrnic a nařízení EU

Část III: přehled národních legislativ
Část IV: přehled míst v jednotlivých státech EU, kde lze zakoupit legislativní dokumenty
 
Přístup k legislativě EU: viz “EUR-LEX”. Přehled legislativních dokumentů poskytnutý jednotlivými členskými státy nemusí být nezbytně úplný.
 
Příloha: REFERENCES OF THE EUROPEAN AND NATIONAL LEGISLATIONS (pdf, 501 kB, 67 stran)
 
Zdroj: Evropská komise

Aktuální přehled legislativy týkající se materiálů v kontaktu s potravinami je také k dispozici zde.