Bezpečnost potravin

Manuál EFSA k podávání žádosti o schválení zdravotního tvrzení

Vydáno: 16. 6. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici návrh manuálu, který lze do 17. června 2007 připomínkovat.

Dne 11. června 2007 se uskutečnila technická schůzka konzultační platformy EFSA k návrhu dokumentu – manuálu pro podávání žádosti o schválení zdravotního tvrzení. Uvedený návrh dokumentu (viz příloha), který vypracoval vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) v květnu 2007, je vystaven k připomínkám. Připomínky je nutné uplatnit  nejpozději do 17. června 2007.