Bezpečnost potravin

Mandle s biosolí?

Vydáno: 31. 3. 2009
Autor:

Novinka společnosti Schellex - pražené biomandle - ve složení uvádí také biosůl. Může být sůl bio?

Odpověď zní jednoznačně: Nemůže. Přestože sůl jako potravina může svádět k dojmu, že ji lze dle stávající legistlativy vyrobit ekologickým způsobem a označovat jako bio, opak je pravdou. Sůl jakožto minerál nemůže být produktem zemědělství, nelze ji totiž chovat ani pěstovat.
 
Legislativa o EZ se totiž vztahuje pouze na produkty zemědělství jmenovitě – živé nebo nezpracované zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, krmiva a vegetativní materiál a osiva. Z této definice plyne, že sůl (jakožto minerál) nemůže být nikdy certifikována a označována podle zákona o EZ.
 
Biosůl je tedy pouze výrazem přílišné horlivosti výrobce při označování surovin původem z ekologického zemědělství. Nicméně společnost Schellex, s.r.o. – dovozce produktu, ústy Ing. Jiřího Česneka přislíbila situaci napravit.
 
 
 
 
Zdroj: Jan Valeška, www.biospotrebitel.cz