Bezpečnost potravin

Malachitová zeleň je kontaminant životního prostředí

Vydáno: 8. 11. 2007
Autor: pospisilova

Nulová tolerance pro volně žijící ryby z EU je zbytečně přísná a diskriminující v porovnání s rybami dováženými z třetích zemí.

Podle zjištění Německého úřadu pro hodnocení rizik (BfR) je malachitovou zelení kontaminována polovina úhořů žijících ve volných vodách SRN. To je známkou skutečnosti, že tato látka, i když už je jako veterinární prostředek zakázaná, se již stala kontaminantem životního prostředí. Je proto sporné, zda je prakticky možné, aby byla nulová tolerance ohledně malachitové zeleně vztahována na rozdíl od farmově chovaných ryb i na volně žijící ryby.
V současnosti podle legislativy EU nesmí být malachitová zeleň přítomna v žádných rybách produkovaných v EU. Avšak u ryb dovážených z třetích zemí jsou povolena rezidua až 2 μg/kg, aby byl vůbec mezinárodní obchod uskutečnitelný. (Nebezpečí z tak malých množství je nepatrné.) V r. 2005 byla malachitová zeleň nebo degradační produkt – leukomalachitová zeleň zjištěna při kontrole potravin v SRN v 10 % vzorků ryb a jiker.
Zatím byly tyto nálezy interpretovány jako ilegální použití nepřípustného přípravku, ale ukazuje se, že už jsou vody kontaminovány dřívějším vypouštěním odpadních vod z akvakultur.
Další informace: