Bezpečnost potravin

Limity pro těžké kovy v suplementech

Vydáno: 8. 8. 2008
Autor: ICBP

Nařízením 629/2008/ES dochází k doplnění limitů pro olovo, kadmium a rtuť va doplňcích stravy.

Nařízení 629/2008/ES, (OJ L 173, 03.07.2008, s.6), kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, se stanoví maximální limity pro olovo, kadmium a rtuť v doplňcích stravy. Pro olovo je v suplementech je stanoven limit 3,0 mg/kg, pro rtuť 0,10 mg/kg, pro kadmium 3,0 mg/kg v suplementech vyrobených převážně z mořských řas, zatímco v ostatních doplňcích jen 1,0 mg/kg. Vyšší hodnoty kadmia pro mořské řasy jsou zdůvodněny skutečností, že tyto rostliny tento prvek přirozeně akumulují.
Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2009.

EU Food Law, 2008, č. 354, s. 26