Bezpečnost potravin

Limity pro beta-laktoglobulin a furosin v ESL-mléce

Vydáno: 17. 2. 2010
Autor:

Rozdíly v kvalitě mlék s prodlouženou trvanlivostí vyprovokovaly monitoring mlék na rakouském trhu a návrh mezních hodnot vyjadřujících míru tepelného ošetření.

S dramatickým růstem produkce mléka s prodlouženou trvanlivostí (ESL-mléko), k jehož výrobě jsou používány různé kombinace „teplota/doba prodlevy“, vznikla v EU potřeba stanovit parametry, které má ESL-mléko splňovat. Provedená studie zaměřená na analýzu ESL –mlék z komerční sítě v Rakousku ukázala značné rozdíly. U 55 % analyzovaných vzorků byl zjištěn příliš nízký obsah β-Lg (beta-laktoglobulinu) rozpustného v kyselinách  (méně než 500 mg/l) a příliš vysoký obsah furosinu (více než 40 mg/100 g bílkoviny), což jsou hodnoty odpovídající UHT-mléku. Aby se vyhovělo účelu, kterým je zlepšení senzorických a nutričních vlastností na rozdíl od UHT-mléka, měl by obsah furosinu činit nejvýše 20 mg/100 g bílkoviny a v případě mléka obohaceného o bílkovinu nejvýše 40 mg/100 g bílkoviny. A pokud jde o β-Lg, který je nejvýznamnějším indikátorem tepelného ošetření, měl by být stanoven limit pro ESL-mléko 1800 nebo 2000 mg/l.


European Dairy Magazine, 21, 2009, č. 7, s. 18-22  

Objednávka kopie článku