Bezpečnost potravin

Limit pro alkaloidy v dekokainovaných extraktech z listů koky

Vydáno: 24. 8. 2009
Autor:

Rakouské nařízení o omamných látkách stanovuje pro extrakt z listů koky používaných v potravinách směrnou hodnotu 1,25 mg kokainového alkaloidu/kg.

V rakouském nařízení o omamných látkách (BGBl I, Nr. 112/1997) je stanoveno, že extrakty z listů koky mohou být použity v potravinách jen pokud z nich je odstraněn kokain, ecgonin a ostatní ecgoninové alkaloidy (dekokainované extrakty). Nařízením173/2009 byl definován dekokainovaný extrakt tím, že pro kokain a jeho štěpné produkty bez rozdílu byla stanovena směrná hodnota 1,25 mg/kg nebo na litr. Nařízení o omamných látkách v novém znění platí od 16. 6. 2009.

Ernährung, 33, 2009, č. 7/8, s. 337