Bezpečnost potravin

Likvidace salmonel při zpracování drůbeže

Vydáno: 18. 1. 2008
Autor:

Odpovídající opatření proti salmonelám během zpracování drůbeže  zahrnuje aplikaci  více antimikrobiálních strategií.

Hladina salmonel u drůbeže může značně kolísat v závislosti na ročním období, oblasti, hejnu a prostředí. Výzkum ukázal, že když je 3 -4 % kusů drůbeže, která přichází do podniku, pozitivní na salmonely, pak 20-35 % kusů je pozitivních po zpracování. Kontaminace křížem je jedním z problémů, kterým je potřeba předcházet při redukci salmonel. Za účelem stanovení kroků při zpracování drůbeže, které přinášejí největší riziko kontaminace salmonelami se mohou využít mikrobiální testování a analýzy (biomapping). Těmito postupy se stanovují farmy, které  jsou pravděpodobně pozitivní na salmonelu a také kroky, které  přinášejí největší problémy s kontaminací křížem.