Bezpečnost potravin

LIFE: projekty EU zaměřené na životní prostředí

Vydáno: 12. 12. 2007
Autor: pospisilova

Na stránkách Evropské komise byly rozšířeny informace o ekologických projektech zaměřených na odpady.

Program LIFE je finanční nástroj EU k podpoře projektů zaměřených na ekologii v zemích EU a v některých kandidátských zemích. Od roku 1992 bylo v rámci programu LIFE ko-financováno 2 750 projektů, přičemž příspěvek EU činil asi 1,35 miliard EUR.
LIFE+ (viz příloha) je program pro období 2007–2013. Navazuje na LIFE III (2000–2006). Na projekty v rámci LIFE+ bude vyčleněno 2,143 miliard EUR. Program sestává ze tří složek:
– příroda a biologická rozmanitost,
– politika a správa v oblasti životního prostředí,
– informace a komunikace.
Na podzim 2007 byla vyhlášena první výzva k podávání návrhu projektů.
  
Program LIFE je členěn podle témat do 9 kategorií:
– příroda a biologická rozmanitost,
vzduch,
– management životního prostředí,
– průmysl, výroba,
– půda, využití půdy, zemědělství,
odpad,
voda.
 
Pro vybrané kategorie (nově i pro odpady) jsou k dispozici podrobnější informace: realizované projekty, nejlepší projekty, publikace aj. V databázi projektů  lze vyhledávat projekty podle různých hledisek.