Bezpečnost potravin

LEO: životní styl a energetická bilance online

Vydáno: 20. 8. 2008
Autor:

Uživatelé mají k dispozici názorný výukový program pro dosažení zdravé energetické bilance.

Na internetových stránkách EUFIC (European Food Information Council, Evropské rady potravinářských informací) byla zřízena nová sekce “Energy balance/ LEO (Lifestyle and energy balance online)”. Cílem této sekce je napomoci uživatelům pochopit jejich denní potřebu energie. Návštěvníci těchto stránek získají přehled o tom, co je energie, a radu, jak dosáhnout zdravého vyváženého životního stylu. Dále jsou zde k dispozici informace o tom, jak každodenní aktivity a fyzická zátěž (sportování) napomáhají spalovat přijatou energii a zlepšovat zdraví a jak bilancovat, co se jí a co vydává prostřednictvím aktivit.
Uvedená sekce je koncipována ve formě názorného vzdělávacího programu rozděleného do tří kroků:

1. Zdravý životní styl

2. Váš profil
3. Malé krůčky ke zdravé energetické bilanci
 
Zdroj: EUFIC
 
Pozn.: Kontaktním místem EUFIC v ČR je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP). VÚPP publikoval českou verzi zpravodaje EUFIC vydávaného pod názvem Food Today.