Bezpečnost potravin

Legislativní změny v oboru hygieny potravin

Vydáno: 7. 10. 2010
Autor: berankova1

Nařízení 558/2010/ES  mění nařízení 853/2004/ES o hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu.

Nařízení Komise (EU) č. 558/2010 ze dne 24. června 2010 mění přílohu III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

Změny se týkají teplotních požadavků pro manipulaci s masem, kdy je stanovena teplota nepřesahující 4 °C. Parametry jsou určeny i pro přepravu a skladování.
Další ustanovení upravují problematiku zvláštních požadavků na hřebenatkovité a mořské plže, kteří nezískávají potravu filtrací vody, sbírané mimo klasifikované produkční oblasti  (tj. kapitola IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004).
Nařízením je upravena i problematika zmrazených produktů rybolovu ve vztahu k teplotě.
Změna přílohy III stanoví i ukazatele pro výrobu potravinářského kolagenu, včetně surovin a postupu výroby kolagenu.

Nařízení č. 558/2010 bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie, L 159, 25. 6. 2010, s. 0018-0021

Potravinářská Revue 7, 2010, č. 5, s. 39