Bezpečnost potravin

Legislativní záměry ohledně mykotoxinů

Vydáno: 22. 8. 2008
Autor:

Komisi čeká řada úkolů týkajících se aflatoxinů a dalších mykotoxinů. Je citována zpráva Vědeckého výboru pro potraviny o alternáriových toxinech.

Evropská unie stojí před otázkou, zda změnit limity pro aflatoxiny v ořeších poté, co Codex Alimentarius nově přijal limity 15 μg/kg pro nezpracované a 10 μg/kg pro ořechy určené k přímé konzumaci. Změna však nebude jednoduchá, protože evropské nařízení 1881/2006/ES sice stanovuje stejné limity pro veškeré aflatoxiny, avšak navíc i limity pro podíl aflatoxinu B1 (8 μg/kg resp. 5 μg/kg v ořeších před a po úpravě ke konzumaci).
Na Evropském summitu asociace výrobců snacků v Bruselu byla zdůrazněna nutnost dalších opatření týkajících se mykotoxinů:
         celková revize opatření u fusariových toxinů a limit pro nivalenol (zatím platí limity pro výrobky z kukuřice podle nařízení 1126/2007/ES),
         monitoring námelových alkaloidů,
         opatření u alternárií (dosud žádné legislativní limity). Je nutno vyhodnotit rizika z výskytu kyseliny tenuazonové (TA), altenuenu (ALT), altertoxinu (ATX) či alternariol (AOH), které mají  vyšší akutní toxicitu v porovnání s ostatními alternáriovými toxiny,
         limity ochratoxinu A pro koření (chilli, kayenský pepř, pepř, paprika, muškátový oříšek, zázvor, kurkuma a hřebíček) a lékořici (zatím existují limity 0,50 až 10 μg/kg pro výrobky kojenecké výživy, výrobky z obilovin, z hroznů, z kávy).
 
Zpracováno podle:
Nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (změněno nařízeními 1126/2007/ES, 565/2008/ES a 629/2008/ES)
Nařízení 1126/2007/ES, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o fusariové toxiny v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice
 
Další informace:
Doporučení 2006/583/ES k prevenci a snižování fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin