Bezpečnost potravin

Legislativní balíček o aditivech, enzymech a aromatech přijat Radou

Vydáno: 30. 12. 2008
Autor:

Soubor předpisů týkajících se aditiv, aromat a enzymů zahrnuje např. problematiku schvalování aditiv nebo povinnost uvádět varování při přítomnosti azobarviv.

Rada ministrů zemědělství EU jednohlasně schválila v listopadu 2008 legislativní balíček týkající se aditiv, aromat a enzymů. Je v něm zahrnuta i obvyklá procedura schvalování látek, podle níž úřad EFSA řídí hodnocení rizika a poté Komise předkládá návrh Stálému výboru pro potraviny. Parlament má následně lhůtu 3 měsíce na rozhodnutí.
V návrhu je zahrnuto i kontroverzní rozhodnutí týkající se označování azobarviv (E 102 tartrazin, E 104 chinolinová žluť, E 110 žluť SY, E 122 azorubin, E 124 červeň Ponceau 4R a E 129 červeň Allura AC). U těchto barviv bude povinné uvádět varování: „konzumace může mít negativní vliv na aktivitu a schopnost soustředění dětí“. Počátek platnosti se předpokládá v polovině r. 2010.
Rada také akceptovala změnu týkající se nanotechnologií, podle níž, pokud dojde u aditiva ke změně výrobního procesu nebo výchozího materiálu, musí být látka znovu schválena.
Poznámka
Jedná se o následující nařízení:
1331/2008/ES, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (OJ L 354, 31.12.2008, s.1),
1332/2008/ES o potravinářských enzymech a o změně směrnice 83/417/EHS, nařízení 1493/1999/ES, směrnice 2000/13/ES, směrnice 2001/112/ES a nařízení 258/97/ES (OJ L 354, 31.12.2008, s.7),
1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách (OJ L 354, 31.12.2008, s.16),
1334/2008/ES o potravinářských přídatných látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení 1601/91/EHS, nařízení 2232/96/ES a 110/2008/ES a směrnice 2000/13/ES (OJ L 354, 31.12.2008, s.34).
EU Food Law, 2008, č. 370, s.27