Bezpečnost potravin

Legislativa pro zvýšení bezpečnosti potravin v USA

Vydáno: 11. 8. 2009
Autor:

V USA se začal projednávat návrh nového právního předpisu, který má rozšířit povinnosti i pravomoci úřadu FDA, zajistit registraci výrobců a dovozců, stanovit plán kontrol aj.

Ve zdravotním podvýboru výboru House Committee on Energy and Commerce začaly 3. června 2009 diskuse o návrhu amerického federálního předpisu o bezpečnosti potravin. Předložený návrh požaduje, aby všechny podniky vyrábějící a dovážející potraviny do USA byly registrovány u Úřadu pro potraviny a léčiva FDA. Každý podnik bude platit roční registrační poplatek 1000 USD (tzn. celkem kolem 375 mil. USD ročně), což by mělo přispět k zvýšení intenzity kontrol prováděných FDA. Diskutuje se opodstatněnost poplatku a jejich diskriminační vliv na malé podniky.
Výrobci i dovozci budou muset mít zaveden systém ochrany potravin před nebezpečím. Minimální požadavky stanoví FDA. Předpis má dále stanovit frekvenci kontrol prováděných v podnicích, a sice ve vysoce rizikových podnicích nejméně jednou za 6 až 18 měsíců (podle typu podniku), v podnicích s nízkým rizikem nejméně jednou za 18 měsíců až 3 roky, v obchodech nejméně jednou za 3 až 4 roky. S tím souvisí i povinnost FDA vytvořit program na akreditaci laboratoří.
Potraviny vyrobené v zahraničí musí být certifikovány z hlediska splnění všech bezpečnostních požadavků amerických předpisů, přičemž FDA by měl zpracovat „dobrovolné“ bezpečnostní směrnice pro dovážené potraviny. FDA by měl dále pro zvýšení bezpečnosti zpracovat např. bezpečnostní standardy pro ovoce a zeleninu.
Nový předpis má opravňovat FDA k stažení výrobků z trhu a zvýšit pokuty za závady

Food Bussines News, 5, 2009, č. 8, s. 24
Objednávka kopie článku

Další informace:
Obama vyzval k aktualizaci legislativy týkající se bezpečnosti potravin