Bezpečnost potravin

Legislativa o krmivech

Vydáno: 9. 7. 2010
Autor:

Aktuální legislativa Německa a EU týkající se krmiv (stav k 31. 12. 2009) je shrnuta v příručce vydané nakladatelstvím Allround Media Service.

Důsledkem častých změn právních předpisů je nové vydání publikace „Grüne Broschüre: Das geltende Futtermittelrecht 2010(22. vydání, Rheinbach, 2010, 472 s, 38 EUR). v nakladatelství Allround Media Service. Je uvedeno především rámcové nařízení o krmivech 767/2009/ES, nařízení o kontrole dovozu krmiv 669/2009/ES a některé související předpisy. Části, které jsou pro praxi nejpotřebnější jsou opatřeny komentářem.


Mühle + Mischfutter, 147, 2010, č. 6, s. 173

Databáze Nutrilex