Bezpečnost potravin

Lapání hmyzu (tiplíků)

Vydáno: 20. 8. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.8.2009.

Napili se a zemřeli
Řeč je o tiplících, popřípadě o jiném hmyzu, který je lapán do 33 pastí rozmístěných po celém území naší republiky v rámci entomologického monitoringu – sledování přenašečů katarální horečky ovcí.
 
Tento monitoring  probíhá po skončení období prostého tiplíků (v letošním roce od 14. 4. 2009). A v jeho rámci se sleduje  jejich výskyt  na území ČR pomocí pastí, na celém území ČR je jich rozmístěno celkem 33. Pasti pracují na principu „černého“ světla (po setmění) a slouží k odchytu hmyzu, včetně tiplíků rodu Culicoides, který je vektorem, tj. přenašečem viru katarální horečky ovcí. Vhodná místa k umístění pastí jsou tam, kde se zdržují zvířata, ale ta se k nim nesmějí dostat. Nejlepší místo je někde v závětří, kde je po setmění past v černočerné tmě (jakékoliv světlo by fotobuňce zabránilo spustit past). K pasti náleží odchytová  nádobka naplněná roztokem s obsahem alkoholu, který odchycený  hmyz konzervuje až do doby vyšetření.
 
Je vhodné připomenout, že se musí používat jen dodaný roztok bez jakéhokoliv zásahu do pasti (včetně odchytové nádoby). Odchyt a identifikace druhů hmyzu je součástí monitoringu, který dává obraz o výskytu tiplíků, přičemž zjistí-li se, což je velmi pravděpodobné, neznamená to pro chovatele žádné riziko, nehrozí že by bylo nařízeno omezení pohybu zvířat. 
 
V pastech tvoří tiplíci zhruba 1/3 z celkem odchyceného množství hmyzu. Počet  tiplíků v průběhu roku klesá a  stoupá v závislosti od počasí – optimální je vlhké a teplé počasí, a to pro jejich množení i šíření. 
 
Podle dosavadních výsledků monitoringu zjišťujeme, že virus u nás stále koluje, což je argumentem pro vakcinaci proti bluetongue, neboli katarální horečce ovcí, kterou jsme letos prováděli druhým rokem. Minimálně ještě příští rok bude vakcinace opět organizována, přičemž na tuto kampaň již Ministerstvo zemědělství vyčlenilo prostředky. 
 
Budou-li zvířata (tj. skot, ovce a kozy) zdráva, sající tiplíci se nenakazí a nebudou mít co přenášet. Takový je smysl vakcinace ve všech zemích EU, kde se provádí. Tj. samozřejmě i u našich sousedů. Prostředky na vakcinaci nejsou vynaložené marně, ztráty na užitkovosti a i potenciální omezení při obchodu by v případě propuknutí nákazy znamenaly podstatně vyšší náklady.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.  

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR