Bezpečnost potravin

LAB-ON-SITE: výzkumný projekt EU

Vydáno: 25. 5. 2009
Autor:

Přenosné zařízení umožňující zdokonalené určování diagnózy přímo na místě deseti nejzávažnějších virových onemocnění zvířat.

Výzkumný projekt LAB-ON-SITE podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu se řešil po dobu 39 měsíců (1.11.2004–31.7.2008). Šlo o projekt typu STRIP (specificky zaměřený výzkum nebo inovační projekt).

Cílem projektu bylo:

 
1. vyvinout, standardizovat a rozšiřovat nové “pen-side” testovací postupy pro onemocnění zvířat uvedená na seznamu A Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE), které se budou používat při diagnostice v “první linii”;
2. využít současné pokroky v technologiích k vývoji, standardizaci a rozšiřování nových rychlých, senzitivních a specifických “laboratory-based” testů pro onemocnění zvířat na seznamu A OIE.
 
Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na www.labonsite.com.
 
Projekt se zaměřoval na těchto deset onemocnění zvířat:
– virus slintavky a kulhavky,
– virus vezikulárního onemocnění prasat,
– virus vezikulární stomatitidy,
– virus klasického moru prasat,
– virus afrického moru prasat,
– virus katarální horečky ovcí (bluetongue),
– virus onemocnění koňovitých v Africe (African horse sickness),
– virus prasečí chřipky,
– virus newcastleské choroby drůbeže (Newcastle disease),
– virus vysoce patogenní ptačí chřipky.
 
Na internetových stránkách Evropské komise – portálu “AGRINET” (zemědělského výzkumu) – byla uveřejněna souhrnná informace k projektu LAB-ON-SITE.
 
Zdroj: AGRI-NET