Bezpečnost potravin

L-isoleucin: nutriční aditivum do živočišných krmiv

Vydáno: 8. 2. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA k účinnosti a bezpečnosti přípravku L-isoleucin pro živočišné druhy i životní prostředí.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–FEEDAP) posuzoval na žádost Evropské komise bezpečnost (nezávadnost) a účinnost přípravku L-isoleucin jako nutričního aditiva určeného pro všechny živočišné druhy. Žádost o schválení přípravku podala společnost Ajinomoto Eurolysine (Francie).
Přípravek L-isoleucin obsahuje v sušině minimálně 93,4 % L-isoleucinu, asi 5 % ostatních aminokyselin a méně než 1 % neidentifikovaných nečistot. Vyrábí se pomocí geneticky modifikovaného kmene Escherichia coli K12. Vnesené geny nepředstavují obavy z hlediska bezpečnosti. Konečný výrobek neobsahuje žádný produkční organismus schopný kultivace a hladina rekombinantní DNA je pod úrovní detekce použité metody.
EFSA–FEEDAP došel k závěru, že přípravek L-isoleucin nedráždí pokožku ani oči, není dermálním senzibilizerem. Jediným rizikem, které se zjistilo, by mohla být prašnost výrobku. Toto riziko se však ukazuje jako malé.
L-isoleucin je fyziologická aminokyselina a přirozená složka živočichů a rostlin. Její použití ve výživě zvířat by nemělo vést k jakémukoliv lokálnímu zvýšení koncentrace v životním prostředí.
EFSA–FEEDAP došel k závěru, že použití přípravku L-isoleucin nepředstavuje žádné předvídatelné riziko pro životní prostředí. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA