Bezpečnost potravin

Kyselina listová pro ochranu srdce

Vydáno: 29. 7. 2009
Autor:

Během fortifikace mouky foláty, došlo v Kanadě ke snížení výskytu srdečních vad u novorozenců o více než 6 %.  Pro ženy ve fertilním věku však dávka 0,15 mg/100 g mouky nestačí.

Od prosince 1998 byly všechny obilné produkty v Kanadě fortifikovány kyselinou listovou v množství 0,15 mg /100 g mouky. Tým výzkumníků z univerzitního centra McGill Adult Unit for Congenital Hearth Diseas, kteří se zabývali vlivem fortifikace na výskyt srdečních chorob, dospěl k závěru, že riziko se  snížilo ovíce než  6 %. Je však pravděpodobné, že tato hodnota je velmi podhodnocena, protože během sledování působilo mnoho dalších faktorů, které riziko srdečních chorob zvyšovaly.
Součástí studie bylo i shromažďování údajů o 1,3 mil porodů v období 1990 až 2005. Během tohoto období se narodilo 2 083 dětí se srdeční vadou, což je průměrně 1,57 na tisíc novorozenců. Pro potvrzení významu fortifikace svědčí skutečnost, že v období před fortifikací (1990 – 1999) činil tento průměr 1,64, zatímco mezi léty 1999-2005 jen 1,47. Znamená to snížení o 6,2 %.
Bez ohledu na úspěšnost kanadské iniciativy, výzkumníci usilují o zvýšení příjmu kyseliny listové u žen ve věku pravděpodobného početí. Množství 0,15 mg/100 g bylo stanoveno, aby se zabránilo možným vedlejším negativním projevům, ale toto množství není dostatečné pro ženy před a po začátku těhotenství.

Milling and Baking, 88, 2009, č. 7, s.19