Bezpečnost potravin

Kvasnice s vitaminem D místo suplementů

Vydáno: 6. 10. 2010
Autor:

Stravovacím testem bylo ověřeno vstřebávání vitaminu D dodaného chlebem vyrobeným pomocí droždí „Lallemand VitaD bakers yeast“.

Pokusem na univerzitě v Helsinkách se ověřilo, že chléb s přídavkem droždí „Lallemand VitaD bakers yeast“ s vitaminem D2 (viz

Aktivní pekařské droždí s vysokým obsahem vitaminu D ) má stejný efekt jako odpovídající množství vitaminu D v suplementu. Čtyřtýdenního pokusu se zúčastnilo 38 zdravých žen ve věku 19 – 41 let, které byly rozděleny do tří skupin. Tyto ženy konzumovaly buď pšeničný chléb vyrobený s pekařskými kvasnicemi s vitaminem D2 (ergokalciferol) „Lallemand  VitaD bakers yeast“, nebo chléb a suplement nebo chléb a placebo. Denní dávka vitaminu D byla 25 μg (1000 MJ). Byly analyzovány vzorky krve odebrané na počátku a pak po týdnech. Výsledky (v článku neuvedené) údajně ukazují nižší hladiny u skupiny užívající placebo a obdobné hodnoty u obou skupin užívajících v nějaké formě vitamin D.


Food Bussiness News, 6, 2010, č. 6, s. 90

Nutraingredients