Bezpečnost potravin

Kvantitativní hodnocení rizik (QRA) rizika BSE ze zpracovaných živočišných bílkovin

Vydáno: 13. 1. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 11.1. 2011.

Panel pro biologická nebezpečí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) EFSA) zveřejnil vědecké stanovisko k revizi QRA rizika bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), které představují zpracované živočišné bílkoviny (procesed animal proteins – PAPs) a pravděpodobnostní model pro kvantitativní posouzení zbytkového rizika BSE ze zpracovaných živočišných bílkovin použitých do krmiva pro dobytek.

Bylo určeno riziko vzniku BSE způsobené použitím zpracovaných živočišných proteinů v krmivech. Současně byly přehodnoceny diagnostické metody k odhalení živočišných bílkovin v krmivech a jejich citlivost a zrevidovány různé metody pro hodnocení rizik živočišných bílkovin v krmivech. Vědecké stanovisko konstatuje, že by limit detekce PAPs měl i nadále zůstat 0,1 %, přičemž posouzena byla data z monitoringu BSE a z výroby PAPs v EU. Model (EFSA QRA PAP model) byl vyvinut pro studium křivky celkové infekčnosti BSE ve zpracovaných živočišných proteinech a v krmivech pro přežvýkavce při naplnění scénáře specifické křížové kontaminace.

Pravděpodobnostní model a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin:

Scientific Opinion on the revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal proteins (PAPs)“ 

Zdroj:  EFSA