Bezpečnost potravin

Kvalitní a zdravé potraviny – výzva pro ekologické zemědělství

Vydáno: 30. 10. 2009
Autor:

Seminář, který se koná v Praze na MZe dne 25.11.2009. Účast na semináři je zdarma.

Akce proběhne za účasti evropských vědeckých špiček a bude zaměřena na prezentaci nejnovějších výsledků výzkumů v oblasti biopotravin, na nové metodické přístupy zkoumání kvality potravin a představení priorit výzkumu EU v této oblasti. Součástí diskuze bude i polemika s výsledky nedávno zveřejněné britské studie FSA, které popírají vyšší kvalitu biopotravin.
 
Seminář je určen zejména odborné veřejnosti, výzkumným pracovníkům v oblasti kvality potravin, výrobcům potravin, zaměstnancům státní správy a nevládním organizacím se zaměřením na ekologické zemědělství, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitelů.
 
(Seminář proběhne v anglickém jazyce. Simultánní překlad do češtiny je zajištěn.)

Porovnání potravin z ekologické a konvenční produkce