Bezpečnost potravin

Kvalita stravování v USA podle indexu HEI

Vydáno: 9. 6. 2007
Autor: pospisilova

Healthy Eating Index je způsob vyjádření souladu stravování s výživovými doporučeními USDA (výživová pyramida). Postup byl v r. 2006 upraven podle doporučení z r. 2005.

Princip HEI
Index zdravé stravy (The Healthy Eating Index – HEI) je vyjádření souladu stravy se stravovacími doporučeními amerického federálního ministerstva zemědělství (USDA). USDA vytvořilo tento systém hodnocení v r. 1995 a v r. 2006 došlo k revizi, aby byla zohledněna nová doporučení “2005 Dietary Guidelines for Americans.
Princip HEI je postaven na 9 prvcích  (původně 10 prvcích), z nichž každý reprezentuje jiný aspekt stravy. Prvky 1-5 vyjadřují míru, do jaké člověk plní doporučení týkající se pěti hlavních potravinových skupin z výživové pyramidy (ovoce, zelenina, obiloviny, mléko a maso), prvky 6 a 7 vyjadřují spotřebu celkových tuků a nasycených tuků (jako % z přijaté energie), prvek 8 vyjadřuje celkový příjem sodíku, prvek 9 hodnotí pestrost stravy (dříve byl zařazen i prvek vyjadřující příjem cholesterolu).
Každý prvek je hodnocen body od nuly (nejhorší) do 10 (nejlepší), pestrost stravy může získat až 20 bodů. Celkem lze tedy získat nula až 100 bodů, přičemž za velmi dobrý soulad s výživovými doporučeními z hlediska složení a množství se považuje dosažení více než 80 bodů, strava ohodnocená mezi 51 až 80 body potřebuje zlepšit a při ohodnocení 50 body je třeba zcela zásadní změna.
Některé prvky sestávají ze dvou částí, např.:
         ovoce v jakékoli formě včetně šťáv (max. 5 bodů) + celé plody ovoce (max. 5 bodů)
         zelenina celkem (max. 5 bodů) + zelená a oranžová zelenina a luskoviny (max. 5 bodů)
         veškeré cereálie (max. 5 bodů) + celozrnné cereálie (max. 5 bodů).
Pro každý prvek je stanoven standard, podle něhož je přidělen počet bodů. Např. plný počet bodů (5) se získá při konzumaci 0,8 šálku ovoce (resp. ekvivalentu ovoce) na 1000 kcal přijaté energie nebo při konzumaci nejvýše 0,7 g sodíku/1000 kcal. Naopak žádný bod není přidělen, není-li konzumováno žádné ovoce nebo 2 g a více g sodíku/1000 kcal.
Pestrost stravy se hodnotí podle podílu tuhých tuků, alkoholu a přidaného cukru (SoFAAS) na celkovém příjmu energie. 20 bodů se získá, pokud podíl energie přijaté prostřednictvím SoFAAS dosáhne nejvýše 20 %, žádný bod, pokud dosáhne 50 %.
 
Podle indexu HEI byla vyhodnocena výživa osob ve věku od dvou let výše, a sice na základě údajů o spotřebě shromážděných v USA v „1999-2000 National Health and Examination Survey“. Strava většiny osob vyžaduje zlepšení, jen 10 % se stravuje správně, naopak 16 % velmi špatně. Většinou je třeba zvýšit příjem ovoce a mléka. Nízká kvalita stravy byla zjištěna především dívek ve věku 15 až 18 let, u barevného obyvatelstva nehispánského původu, u nízkopříjmových skupin, a to jak u vysokoškoláků, tak méně vzdělaných osob.
 
V r. 2007 bude zpracována zpráva vyhodnocující skutečný stav stravování s využitím principu HEI.
 

http://www.cnpp.usda.gov/