Bezpečnost potravin

Kvalita ryb chovaných na farmách

Vydáno: 29. 9. 2010
Autor:

Zpráva britského Veterinárního výboru pro rezidua (VRC).

Ve Velké Británii provedli monitoring importovaných ryb chovaných na farmách (farmed fish survey). Sledovaly se ty parametry, které se objevují v hlášeních systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF): barviva, tetracykliny, nitrofurany, chloramfenikol, florfenikol, antimikrobiální prostředky a chinolony. Všech 104 testovaných vzorků bylo vyhovujících. Nebyl zjištěn žádný případ použití výše uvedených látek. Zpráva je k dispozici v příloze.
 
 
Přístup k dalším zprávám VRC
.
Zdroj: FSA