Bezpečnost potravin

Kvalita pitné vody v ČR

Vydáno: 22. 7. 2009
Autor:

Studie, která se zaměřovala na kontaminaci pitné vody v zásobnících vody.

Nad kvalitou pitné vody dohlížejí dodavatelé pitné vody a to na všech stupních procesu její úpravy, tj. od vodních zdrojů až po konec distribučních systémů.
Výzkum prováděný v ČR v letech 2006–2008 se zabýval posouzením vlivu zásobníků vody na kvalitu vody dodávané spotřebitelům, a to z různých hledisek: mikrobiologických, biologických a fyzikálně-chemických změn u akumulované vody . Studie se rovněž zaměřovala na to, jak vzduch ovlivňuje kvalitu akumulované vody (sekundární kontaminace). Pro analýzu vody se používaly rychlé skríningové metody. Výsledky studie, které jsou k dispozici v příloze, budou využity pro nápravná opatření (optimalizaci čištění zásobníků pitné vody).
 
Příloha: Drinking Water Quality in the Czech Republic (pdf)

Studie byla podpořena grantem MŠMT, projekty č. 1G58052 a MSM 6046137308.
 

Zdroj: Czech J. Food Sci. 27, 2009, č. 2, s. 80–87
Časopis v tištěné formě je k dispozici v ZPK