Bezpečnost potravin

Kvalita a bezpečnost bioproduktů

Vydáno: 4. 11. 2008
Autor:

Pozvánka na seminář, který se koná 23. 11. 08.

Program semináře:
8:00–8:30 Prezence účastníků
8:30–9:00 Představení nové příručky Kvalita a bezpečnost biopotravin
9:00–11:00 Značení biopotravin v ČR a v EU
11:05–13:00 Kvalita a bezpečnost biopotravin
 
13:00–14:00 Oběd
 
14:30–16:00 Faremní zpracování mléka na ekofarmě Dvůr Ratibořice
 
Účast na semináři je zdarma. Pro přihlášené účastníky je zajištěn oběd zdarma.
Přihlášení na uvedeném kontaktu nejpozději do 12. 11. 2008.
 
Datum konání:  23. 11. 2008
Místo konání:  Natural centrum Jihlava, náměstí Svobody 11, 586 01 Jihlava a ekofarma Dvůr Ratibořice
Kontaktní osoba:  Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, tel.: 272 660 501,
 
Seminář je součástí projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, který realizuje Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, Bioinstitut, o.p.s, EPOS ČR a PRO-BIO LIGA.
Projekt  finančně podporuje Ministerstvo zemědělství.