Bezpečnost potravin

Kurzy zaměřené na HACCP, BRC, IFS, ISO 22000

Vydáno: 10. 9. 2009
Autor:

Školící a konzultační středisko MZe pro zavádění HACCP při FPBT/VŚCHT pořádá na podzim 2009 několik kurzů pro SME.

V návaznosti na projekt INPLISTA jsou připraveny semináře pro střední a malé podnikatele.
Pořadatelem je školící a konzultační středisko MZe pro zavádění HACCP při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT ve spolupráci s Českou Technologickou Platformou pro potraviny a UZPI Praha.


Seznam kurzů

 
Přihlášky a informace:
Ing. Petra Šotolová (tel. 728 952 981, petra.sotolova@vscht.cz)
Ing. Zdeňka Urbančíková (tel. 220 443 002, zdenka.urbancikova@vscht.cz )
nebo fax 220 444 455