Bezpečnost potravin

Kukuřice: pozor na fuzária!

Vydáno: 13. 10. 2009
Autor:

Ve Švýcarsku bylo ve vzorcích zrna ze sklizně 2008 nalezeno 16 různých druhů fuzárií.

Na kukuřici se vyskytuje patrně více druhů fuzárií, než se dosud předpokládalo. Jak informoval výzkumný ústav Agroscope, ve Švýcarsku bylo ve vzorcích zrna ze sklizně 2008 nalezeno 16 různých druhů.
Houba se šíří v napadených porostech na všechny rostlinné části kukuřice. Problémem je především tvorba mykotoxinů. Silně kontaminované partie kukuřice nelze používat jako krmivo pro zvířata.
Aby se na ohrožených plochách předešlo ztrátám na kvalitě a výnosech, je třeba dbát následujících doporučení:
  • Napadená silážní kukuřice by se měla záhy rozřezat, aby se koncentrace toxinů dále nezvyšovala.
  • Při silném napadení se doporučuje ponechat výšku strniště zhruba 40 cm. To snižuje kontaminaci sklizňového produktu až o 40 %.
  • Posklizňové zbytky se musí pečlivě rozdrtit a zapravit do půdy.
  • Od pěstování pšenice po zrnové kukuřici by se v ohrožených oblastech mělo pokud možno upustit.
Top Agrar, 2009, č. 10, s. 56