Bezpečnost potravin

Kukuřice bez aflatoxinů pochází z Afriky

Vydáno: 19. 2. 2010
Autor:

Američtí šlechtitelé vyvíjejí odrůdy kukuřice rezistentní vůči houbám rodu Aspergillus.

Ministerstvo zemědělství USA přihlásilo k registraci šest šlechtitelských linií kukuřice, které jsou rezistentní vůči houbám rodu Aspergillus. Tyto vláknité houby vyskytující se v půdě a v ovzduší infikují palice kukuřice. Zde produkují aflatoxiny, které negativně ovlivňují kvalitu potravinářské i krmné kukuřice.
Nové odrůdy byly vyvinuty bez použití genových technologií. Fytopatolog Robert Brown z New Orleans hledal ve spolupráci s nigerijským Mezinárodním institutem tropického zemědělství původní odrůdy s cílem získat pokud možno rezistentní zárodečnou plazmu. „Začali jsme s křížením nejlepších odrůd bez aflatoxinů ze západní a střední Afriky a z USA. Rezistentní odrůdy z Ameriky nejsou z agronomického hlediska příliš zajímavé, proto jsme se poohlédli v Africe, kde se tyto houbové choroby často vyskytují. Našich šest linií má ještě další vlastnosti, které by je mohly činit komerčně zajímavými – např. rezistenci vůči spále a rzím“, sdělil R. Brown.
Z těchto křížení mohli potom šlechtitelé vyvinout linie, u nichž je rezistence vůči houbám rodu Aspergillus geneticky fixována. Tyto linie jsou v současné době pěstovány v Národním centru pro uchovávání genetických zdrojů ve Fort Collins v Coloradu. Vědci a šlechtitelé mohou šlechtitelské linie používat k zabudování rezistence do nových odrůd.
Vědcům se rovněž podařilo identifikovat proteiny, které mohou potlačovat houbovou infekci. Další strategie proti mykotoxinům je nyní zaměřena na šlechtění odrůd, které tento tzv. enzym PR-10 produkují ve velkém množství.
DLG-Mitteilungen, 2010, č. 2, s. 13