Bezpečnost potravin

Krmné směsi s kafilerním živočišným tukem

Vydáno: 19. 5. 2010
Autor: bodokova1

Odpověď na dotaz.

Dotaz uživatele webu se týká toho, zda lze podle poslední legislativy pracovat ve výrobně krmných směsí s kafilerním živočišným tukem a zároveň vyrábět směsi pro přežvýkavce.
Odpověď zní:
 K výrobě krmiv pro hospodářská zvířata smí být použity pouze krmné suroviny uvedené ve Vyhlášce č. 356/2008. V příloze č. 4, části B, pořadové číslo 9.08 je povolen výrobek složený z tuku teplokrevných suchozemských zvířat – živočišný tuk, což znamená, že tento živočišný tuk je možné použít pro všechny hospodářská zvířata, přičemž omezení pro použití v krmivech a pro krmení jsou v ustanoveních Nařízení 1774/2002, jehož účelem je prevence nemoci BSE, a které se vztahuje mj. rovněž na tavené/škvařené tuky:
 
          tavené/škvařené tuky musí být vyrobeny pouze ve zpracovatelských provozech 3 kategorie z materiálů 3 kategorie
          tavené/škvařené tuky musí být vyrobeny „zpracovatelskými metodami“, kterými se rozumí metody vyjmenované v kapitole III přílohy V (pokud nebyly vyrobeny v souladu s kapitolou II přílohy C směrnice Rady 77/99/EHS, nebo kapitolou 9 přílohy I směrnice Rady 92/118/EHS
          tavené/škvařené tuky získané z přežvýkavců musejí být pročištěny tak, že maximální úrovně zbývajících nerozpustných nečistot nepřesahují 0,15 % hmotnosti.
Při splnění výše uvedených podmínek je možné tavený/škvařený živočišný tuk používat i pro výrobu krmiv pro přežvýkavce.