Bezpečnost potravin

Krmiva pro zdraví

Vydáno: 18. 6. 2010
Autor:

Projekt z programu COST byl zahájen v roce 2008 a poběží pět let. Prezentace z 3. mez. konference “Bezpečnost krmiv”.

Feed for Health” je projekt z programu COST: Evropská spolupráce ve vědě a technologii (COST Action FA 0802). Projekt byl zahájen 1. prosince 2008 a poběží pět let.
Cílem uvedeného projektu je vytvořit výzkumnou síť, která se bude zabývat těmito tématy:
 
– vlivem výživy zvířat na zlepšování zdravotního stavu zvířat;
– vlivem výživy zvířat na vytváření funkčních potravin pro člověka;
– vytvářením koncepcí bezpečnost krmiv, kvalita krmiv a funkčnost krmiv jako analogů koncepcí, které se v současné době aplikují u potravin pro člověka.
 
Hlavním úkolem této sítě bude získávat a dále šířit poznatky z uvedených oblastí a podporovat spolupráci mezi různými skupinami pracujícími na tomto poli.
 
V rámci projektu “Feed for Health” a projektu “SAFEED–PAP” (projekt zaměřený na detekci přítomnosti species-specifických zpracovaných živočišných proteinů v živočišných krmivech; projekt 6. rámcového programu V&V v EU) se uskutečnila ve dnech 6. a 7. října 2009 již 3. mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost krmiv (3rd FEED SAFETY International Conference 2009).
 
Je k dispozici anotovaný program této konference včetně možnosti stažení jednotlivých prezentací (vpravo nad obrázkem u anotace příslušné přednášky).
 
V rámci projektu “Feed for Health” se uskutečnila ve dnech 14. a 16. června 2010 2. mezinárodní konference o vlivu živočišných krmiv na kvalitu potravin a zdraví spotřebitelů vyšších věkových skupin. Více informací je zde.