Bezpečnost potravin

Koordinační místo (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA

Vydáno: 3. 7. 2009
Autor:

Poslání a úkoly koordinačního místa. Informace zprostředkovávané koordinačním místem. Kontakt na koordinační místo v ČR.

Koordinační místo je prostředníkem mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), národními úřady pro bezpečnost potravin (příp. organizacemi vykonávajícími tuto roli v členských státech – v ČR Ministerstvo zemědělství) a dalšími zainteresovanými skupinami v členských státech – vědeckými institucemi, spotřebiteli a dalšími.
 
Koordinačním místem v České republice je Odbor bezpečnosti potravin, který je součástí Úřadu pro potraviny, sekce Ministerstva zemědělství.
 
Základním úkolem koordinačního místa je podporovat zástupce ČR v poradním sboru EFSA. Konkrétně to znamená zajišťovat výměnu vědeckých informací mezi EFSA a ČR, podporovat vytváření sítí (zapojení organizací do spolupráce s EFSA), a zvyšovat viditelnost EFSA v členské zemi. Dalším úkolem je podpora zapojování národních expertů do databáze expertů.
 
Zástupci koordinačních míst se pravidelně schází za účelem výměny informací a dalšího rozvoje sítí. Průběžně spolu zástupci koordinačních míst komunikují podle aktuálních potřeb.
 
Případné dotazy nebo požadavky je možné adresovat kontaktnímu místu v ČR.