Bezpečnost potravin

Konzumace masa a riziko rakoviny prsu

Vydáno: 1. 6. 2009
Autor:

Studie provedená v USA neprokázala u postmenopauzálních žen vliv konzumace masa na vývoj rakoviny prsu.

Podle studie publikované v časopise International Journal of Cancer neexistuje spojení mezi konzumací masa a rizikem rakoviny prsu u starších žen.
Výzkumníci v USA zkoumali údaje získané od 120 755 postmenopauzálních žen, které se zúčastnily studie vlivu stravy na zdraví, kterou prováděl NIH–AARP. Na začátku studie (1995–1996) ženy poskytly informace o tom, co konzumují, jak často jedí určité potraviny a jaké metody tepelné úpravy masa používají. Během následujících osmi let se u 3 818 žen vyvinula rakovina prsu. Podle výzkumníků nebylo riziko rakovinu prsu spojeno s celkovou konzumací masa, konzumací červeného, bílého, zpracovaného masa nebo masa upraveného za vysokých teplot.
 
Zdroj: IFT (29.5.2009)
 

Pozn.: AARP je nezisková organizace založená v roce 1958. Jejím posláním je napomáhat osobám nad 50 let zlepšit kvalitu jejich života. AARP má na 40 milionů členů a má své úřadovny v 50 zemích USA. Více informací o AARP.
Národní institut prevence rakoviny (National Cancer Institute, NCI) amerického ministerstva zdravotnictví (National Institutes of Health, NIH) přizval AARP ke spolupráci při zkoumání vztahu mezi stravou, onemocněním a úmrtím. Na základě této spolupráce vznikla studie o vlivu stravy na vývoj rakoviny (Diet and Health Study) – největší studie svého druhu. Zapojilo se do ní (v roce 1995–96) z různých regionů USA celkem 567 169 osob (340 148 mužů a 227 021 žen) ve věku 50–71 let. Koncem roku 2006 se začaly uveřejňovat první výsledky z této studie.
Přehled zpráv, které vznikly na základě studie.