Bezpečnost potravin

Konzervace potravin vznikla před 200 lety

Vydáno: 1. 6. 2009
Autor: bodokova1

První konzervy byly ze skla.

Dlouhá staletí se jídlo na delší čas uchovávalo pomocí nasolování, uzení, máčení v alkoholu či octu nebo jinými metodami. Žádná z těchto metod potraviny nezachovala dlouhodobě čerstvé. Před 200 lety objevil francouzský vynálezce Nicolas Appert metodu konzervace potravin na základě kombinace jejich uskladnění v hermeticky uzavřené nádobě a tepelné sterilizace. První konzervy nebyly plechové, ale ze skla. Konzervy se staly nezbytnou součástí vybavení cestovatelů, vojáků či mořeplavců, snadno pronikly i do obyčejných domácností. Na úspěch konzerv pak navázaly tlakové nádoby na spreje a plechovky s nápoji. S nástupem umělých hmot, mrazniček i nových konzervačních postupů konzerva postupně ztratila své výjimečné postavení, ve své době ale otevřela jídlu nové obzory. Appert objevil také metodu zahřívání mléka na 70°, což mu umožnilo částečné delší uchovávání mléka. Stejný postup použil i pro víno a pivo.

Zdroj: vetweb.cz, 29.05.2009