Bezpečnost potravin

Kontroverzní návrh nutričních profilů

Vydáno: 20. 3. 2009
Autor:

DG SANCO předložil členským státům k projednání limity pro sůl, nasycené tuky a cukr pro jednotlivé skupiny potravin, jejichž cílem je uvádět tvrzení jen na potravinách splňujících požadavky na zdravou výživu. Termín podání do Parlamentu je ohrožen.

13. 2. 2009 byl zástupci členských států EU projednáván návrh DG SANCO (příloha: nutrient profiles) týkající se nutričních profilů – limity pro sůl, nasycené tuky a cukr pro jednotlivé skupiny potravin jsou v návrhu uvedeny v tabulce na konci textu.
Evropská komise se podrobila tlaku průmyslu a některých členských států, takže zmírnila navržené limity pro specifikaci výrobků, na nichž bude možno uvádět nutriční tvrzení. O návrhu bude hlasováno 27. 3. ve Stálém výboru pro potraviny. Bezpochyby bude tento návrh podroben kritice ze strany spotřebitelských organizací a institucí hájících zdravou výživu. Prostor k diskusím na toto téma bude i na konferenci „Food Labelling and Health Claimskonané 31.3. – 1. 4. 09 v Bruselu. Sporným je např. limit pro sůl v chlebu a snídaňových cereáliích (400 resp. 500 mg/100 g). Finanční krize není vhodným prostředím pro zpřísnění profilů. DG SANCO však by měl splnit termín podání návrhu do Evropského parlamentu do 8. 4. 09, aby se vyhovělo předepsané tříměsíční schvalovací  lhůtě a aby záležitost byla projednána stávajícím EP (původní limit podání, který byl v lednu 2009, už dávno prošel).
Jinou záležitostí je schvalování zdravotních tvrzení úřadem EFSA. Ze seznamu 4 tisíc tvrzení (dle čl. 13 nařízení 1924/2006) jich bylo do listopadu 2008 posouzeno 1450. Lhůta pro vydání seznamu začátkem r. 2010 je rozhodně ohrožena.

EU Food Law, 2009, č. 381, s. 4-7
EU Food Law, 2009, č. 383, s. 1, 3

Předcházející informace: