Bezpečnost potravin

Kontroly zaručených tradičních specialit jsou na veterinářích

Vydáno: 23. 3. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22. 3. 2011.

V médiích již proběhla informace, že ke dni 14. 3. 2011 nabyla účinnosti čtyři nová nařízení Evropské Komise vztahující se k „Zaručeným tradičním specialitám“.

Nařízení byla vydána v souvislosti se zápisem masných výrobků do rejstříku Zaručených tradičních specialit, který vede (EK) a jedná se o Špekáčky, Lovecký salám, Spišské párky a Liptovský salám.

Jsou to tato nařízení:

Nařízení Komise (EU) č. 158/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [„Špekáčky“/„Špekačky“], toto nařízení vstupuje v platnost dne 14. 3. 2011. Jedná se o zápis „bez výhrady názvu“.

Nařízení Komise (EU) č. 159/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [„Spišské párky“], toto nařízení vstupuje v platnost dne 14. 3. 2011. Jedná se o zápis „s výhradou názvu“.

Nařízení Komise (EU) č. 160/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [„Lovecký salám“/„Lovecká saláma“], toto nařízení vstupuje v platnost dne 14. 3. 2011. Jedná se o zápis „bez výhrady názvu“.

Nařízení Komise (EU) č. 161/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Liptovská saláma“/„Liptovský salám“], toto nařízení vstupuje v platnost dne 14. 3. 2011. Jedná se o zápis „s výhradou názvu“.

Problematiku „Zaručených tradičních specialit“ upravuje nařízení Rady (ES) č. 509/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1216/2007. Každý výrobce, který má v úmyslu začít produkovat takovouto zaručenou tradiční specialitu, je povinen předem uvědomit o této skutečnosti příslušné dozorové orgány členského státu. U nás je to krajská veterinární správa (KVS), popřípadě Městská veterinární správa v Praze (MěVS). Ty pak na základě oznámení před uvedením na trh zkontrolují soulad se specifikací. Toto ověření je zpoplatněno, provozovatel potravinářského podniku uhradí 500,- Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu. Následné kontroly ověřování souladu se specifikací během uvádění výrobku na trh, budou probíhat dle plánu kontrol KVS, minimálně jednou ročně. Tyto následné kontroly se nezpoplatňují. Všechny krajské veterinární správy již obdržely metodiku jak jednotně při kontrolách postupovat.

Seznam výrobků i s jejich specifikací, které byly zapsány do rejstříku Zaručených tradičních specialit, lze nalézt na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=128

A na webových stránkách Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz) bude možné nalézt o „zaručených tradičních specialitách“ informace, které jsou určené výrobcům i zákazníkům.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.